הינך נמצא כאן

שאלות אישיות

ליאת ינקלביץ-קרן
22.12.2016

ליאת ינקלביץ-קרן, תלמידת מחקר לתואר שלישי, עונה על "שאלות אישיות" 

ליטל בן טובים, תלמידת מחקר לתואר שלישי במחלקה לגנטיקה מולקולרית
07.09.2015

ליטל בן טובים, תלמידת מחקר לתואר שלישי במעבדתו של פרופ' אלי זלצר