הינך נמצא כאן

חיים ביידנקופף

מתכת וייל מגנטית
25.11.2019

האם אפשר להוכיח את קיומה של מתכת וייל מגנטית?

ד"ר חיים ביידנקופף
30.01.2017

ד"ר חיים ביידנקופף זוכה פרס החוקר...

  מימין: ד"ר נורית אברהם, ד"ר ראג׳יב בטביאל, ד"ר חיים ביידנקופף, נעם מורלי, ופרופ' עדי שטרן. תכונות מוליכות משופרות
19.12.2016

האם ייתכנו מצבים אלקטרוניים פתוחים, בניגוד למצבים הטבעתיים השגורים?