הינך נמצא כאן

האיחוד האירופי

מכון ויצמן למדע דורג במקום הראשון באירופה בזכייה במענקי מחקר יוקרתיים בתוכנית המחקר האירופית
02.04.2015
מכון ויצמן למדע דורג במקום הראשון באירופה בזכייה במענקי מחקר יוקרתיים בתוכנית המחקר האירופית
ספינת הדגל
21.02.2013
מיזם מוח האדם נועד לאחד את הידע על המוח ולאפשר בניית מודלים של פעילויות המוח בעזרת מחשבי-על.
מדענים ישראליים משתתפים במיזם
27.01.2013

המיזם יאחד את הידע המתקבל מגישות מחקר מתקדמות שונות, ויאפשר בניית מודלים של המוח בעזרת מחשבי-על רבי עוצמה