הינך נמצא כאן

מדעי המחשב ומתמטיקה שימושית

01.03.2007
פרופ' דוד פלג נבחר לתפקיד יו"ר מועצת הפרופסורים.
01.11.2006
פרופ' דוד הראל הוכתר בתואר עמית כבוד של האוניברסיטה הפתוחה.
01.09.2006
פרופ' רן רז זכה בפרס על-שם לוינסון מטעם המועצה המדעית של המכון בשטח המתמטיקה. הפרס ניתן לו על מחקריו בסיבוכיות...
01.09.2006
פרופ' דוד הראל זכה בפרס המחקר SIGSOF מטעם האגודה האמריקאית לחישוביות.
01.06.2006
פרופ' אביעזרי פרנקל נבחר לקבל את מדליית אוילר מטעם המכון לקומבינטוריקה ולהשלכותיה.
01.06.2006
פרופ' עודד גולדרייך זכה בפרס הצטיינות בתחום המתמטיקה מטעם ועידת RSA.
01.06.2006
ד"ר עומר ריינגולד זכה בפרס כבוד על-שם מורי הופר מטעם האגודה האמריקאית למיחשוב.

עמודים