הינך נמצא כאן

מגזין המכון - גיליון 36 - ספטמבר 2004

גיליון 36 - ספטמבר 2004
גיליון 36 - ספטמבר 2004
גיליון 36 - ספטמבר 2004

עוברים מתפתחים של זבוב דרוזופילה. התאים שיהפכו בעתיד לתאי שריר צבועים בירוק, התאים שמהם עתידים להתפתח צינורות הנשימה צבועים בכחול, והתאים השולטים בתנאי ההגירה של תאי מערכת הנשימה, צבועים באדום. התצלום בוצע במסגרת מחקר משותף של פרופ' טלילה וולק מהמחלקה לגנטיקה מולקולארית, ודיקן הפקולטה לביוכימיה, פרופ' בני שילה.

שניים זה תמיד ביחד
01.09.2004
חדשות מדע בשפה ידידותית
פולימרים נצמדים לננו-צינורות פחמניים בעוצמה הגדולה פי 10-5 מעוצמת ההיצמדות של פולימרים לחומרים שונים, לרבות סיבי פחמן    

עמודים

גיליונות קודמים