הינך נמצא כאן

מגזין המכון - גיליון 53 - דצמבר 2008

גיליון 53 - דצמבר 2008
גיליון 53 - דצמבר 2008
גיליון 53 - דצמבר 2008

בשער: ציור מיקרוסקופ של שלוחות תאי עצב (אקסונים) של מערכת העצבים ההיקפית, אשר נמתחים מתוך צבר של תאי עצב ראשוניים ותאים תומכים (גנגליון סנסורי) האקסונים מעבירים מידע תחושתי אל מערכת העצבים המרכזית – המוח ועמוד השדרה, תאי העצב גודלו בצלחת, ונצבעו באמצעות סמן מיוחד לתאי עצב, במעבדתו של ד"ר אברהם ירון, במחלקה לכימיה ביולוגית.

אותו הים
01.12.2008
חדשות מדע בשפה ידידותית
מדעני המכון גילו שחומר שצף כמו שמן על פני המים יכול, בתנאים מסוימים, להישאר קרוב לאתר השפיכה למשך מספר ימים, ולא להתפזר באופן אחיד על כל פני גוף המים.
מעצבים עצבים
01.12.2008
חדשות מדע בשפה ידידותית
מדעני המכון החליטו לבחון את האפשרות לשפר את תיפקוד הנוירונים באמצעות עיצוב המבנה שבו הם מורשים לגדול ולראשונה בעולם  הם הצליחו לעורר אותם באמצעות שדה מגנטי (עד כה הצליחו לעורר נוירונים בתרבית רק באמצעות שדות חשמליים).
הבסיס המולקולרי לתסמונת דאון
01.12.2008
חדשות מדע בשפה ידידותית
מחקריו של גרונר הובילו לפענוח את רצף הבסיסים של הגן SOD1 ולהפכו לגן הראשון מכרומוזום 21 ששובט ורצף הבסיסים שלו נקבע.

עמודים

גיליונות קודמים